Vi är galna i spel!

Människan har i alla tider ägnat sig åt olika spel. Från allra första början handlade det troligen om att göra förutsägelser om framtiden, exempelvis genom att kasta upp benbitar i luften och se hur de landade, men med tiden utvecklades en sekulär variant av dessa ritualer. Faktum är att den första formen av tärningar var just benbitar, som kallades för astragaler och gjordes av ben från fårens fötter. Redan de gamla grekerna spelade spel med dessa, men det är möjligt att bruket av tärningar är ännu äldre, och kommer någon annanstans ifrån. Troligen ska källan sökas längre österut.

Redan de gamla indierna…

Kineserna var tidigt ute med många saker, däribland kortspel. Kanske var de även först med att göra astragaler av ben. Innan vår tideräknings början skrevs i Indien verks om nämner spel om pengar. En av dessa skrifter är Mahabharata. I en annan skrift, Arthashastra, förespråkas en skatt på inkomster från spel om pengar. Författare till texten är Chanakya, som anses vara den förste ekonomen, och även brukar kallas statsvetenskapens fader.

Kopplingen mellan spel, nationalekonomi och politik har fortsatt genom historien. Spel har nämligen setts som skadligt för allmänheten, och därför har de styrande i många samhällen försökt kontrollera det på olika sätt. Samtidigt är spel en mycket pålitlig inkomskälla för staten. Detta är bl.a. anledningen till att vi i Sverige har ett statligt spelmonopol. Chanakyas tankar har alltså bäring än idag. Detta bevisar hur långt före sin tid han var, och även hur långt före västvärlden Indien var vid denna tid.

Men varken Chanakya eller hans samtida hade nog kunnat föreställa sig en uppfinning som internet, som på många sätt ställde saker och ting på huvudet. Inte minst har det nu blivit möjligt att kringgå staters spelmonopol. Den som bor i Sverige kan välja att satsa sina pengar på en spelsajt som drivs av ett utländskt företag, vilket gör att spelaren kan välja att spela där bonusen är högst, eller där reglerna är mest förmånliga.

Än är dock inte Chanakya helt död, för den som spelar på utländska sajter kan fortfarande bli tvungen att betala skatt i sitt hemland för eventuella vinster. Detta är värt att komma ihåg för den som vinner: det kan komma en skattesmäll som man inte är förberedd på.