När spelandet blir problematiskt

Traditionellt sett är det fler män än kvinnor som spelar över huvud taget. Vissa kopplar ihop detta med att kvinnor, enligt vissa teorier baserade på idén om naturligt urval, väljer partner utifrån dennes resurser. Att då öka sina resurser skulle öka chansen att hitta en partner, om man är en man. Detta är en förklaring till att män spelar mer än kvinnor, som mycket väl kan stämma, även om teorin säger mer om det samhälle vi lever i än om hur vi människor ursprungligen skapades av naturen.

Det finns helt enkelt en hel del att vinna på att spela om pengar, men som alla som någon gång har spelat vet så är det inte särskilt stor sannolikhet att vinna, framför allt inte några större summor. Det är detta som gör att ett spelmissbruk, även kallat ludomani, kan utvecklas.

Termen ”spelmissbruk” är omstridd, då en del forskare hävdar att det inte handlar om ett missbruk jämförbart med alkohol- eller drogmissbruk. De hävdar istället att det helt enkelt rör sig om ett tillstånd av bristande impulskontroll. Andra är av annan uppfattning. Alldeles oavsett vad det beror på så är de allra flest överens om att spelberoende är ett problem, för individer, för familjer och för samhället i stort.

Att identifiera missbruket

Det är inte helt lätt att diagnosticera spelberoende, inte minst eftersom det ofta uppträder tillsammans med andra diagnoser eller beroendeproblem. När så inte är fallet brukar dock spelberoende beskrivas som ett tillstånd när någon uppfyller minst fem av följande villkor:

  • Ständiga tankar på spelande.
  • En högre och högre toleransnivå. Det krävs mer spelande för att uppnå samma ”rus”.
  • Irritation när det inte finns möjlighet att spela.
  • Flykt till spelandet för att undkomma andra problem.
  • Försök att täcka förluster genom att spela mer.
  • Lögner och mörkläggning för att dölja spelandets omfattning.
  • Bristande självkontroll när det kommer till att försöka begränsa sitt spelande.
  • Lagbrott för att finansiera sitt spelande.
  • Åsidosättande av saker som jobb eller relationer för att kunna spela.
  • Försök att få närstående att täcka upp för förluster.